Lider utrzymania dróg krajowych i autostrad w Polsce

Kim jesteśmy

Jesteśmy liderem na polskim rynku usług utrzymania dróg krajowych i autostrad. Od 30 lat bierzemy udział w tworzeniu infrastruktury drogowej w Polsce mając na uwadze, że bezpieczne i nowoczesne drogi i autostrady są gwarancją zrównoważonego rozwoju.

Nasze usługi

Naszym celem jest zapewnienie funkcjonowania bezpiecznej i efektywnej infrastruktury drogowej zapewniającej zrównoważony rozwój w Polsce. Dostarczamy usługi letniego i zimowego utrzymanie dróg, usługi elektryczne, elektroniki drogowej oraz rozwiązania w zakresie inteligentnych systemów transportowych ITS, zapewniamy bezpieczeństwo ruchu drogowego podczas zdarzeń drogowych, wykonujemy remonty nawierzchni

Realizacje

Poprzez 8 oddziałów i 16 dywizji utrzymujemy ponad 2500 km dróg krajowych i autostrad w 12 województwach z myślą o zapewnieniu, że wszystkie prace prowadzone są w sposób bezpieczny dla uczestników ruchu drogowego

Skontaktuj się z nami!