Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Jednym z naszych kluczowych celów jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach dróg i autostrad, które obsługujemy. Posiadamy zespół wyszkolonych pracowników, którzy współpracując z innymi służbami zabezpieczają zdarzenia drogowe i wypadki zapewniając bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Usuwamy skutki wypadków zapewniając montaż, naprawę i wymianę infrastruktury drogowej w tym barier i ekranów akustycznych.

Skontaktuj się z nami!