Nasze wartości

Nasze wartości

Jesteśmy liderem na polskim rynku usług utrzymania dróg krajowych i autostrad. Od 30 lat bierzemy udział w tworzeniu infrastruktury drogowej w Polsce mając na uwadze, że bezpieczne i nowoczesne drogi i autostrady są gwarancją zrównoważonego rozwoju. Jako lider rynkowy kompleksowego utrzymania sieci dróg i autostrad o długości ponad 2500 km jesteśmy zobowiązani do dostarczenia na rzecz społeczności bezpiecznej i efektywnej infrastruktury. U podstaw naszego sukcesu leży ciągła doskonałość procesów technologicznych, najnowsze metody budowlane, innowacyjność a przede wszystkim doświadczony zespół pracowników.

Zaufanie

Nasze cele realizujemy w oparciu o wzajemne zaufanie. Dostarczmy to do czego się zobowiązujemy

Współpraca

Lubimy to co robimy, ścisłe współpracując z naszymi klientami i interesariuszami dążymy do osiągnięcia wspólnego celu

Odpowiedzialność

Dbamy o środowisko naturalne i społeczności dla których dostarczamy nasze usługi

Uczciwość

W naszej pracy i relacjach z klientami, dostawcami i pracownikami kierujemy się etyką i uczciwością

Skontaktuj się z nami!