Nasze projekty

Projekty utrzymania dróg i autostrad realizujemy w całej Polsce poprzez sieć oddziałów i lokalnych dywizji, współpracując ze sprawdzonymi podwykonawcami.

WYBRANE REALIZACJE

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE AUTOSTRADY A4

W ramach sześcioletniego kontraktu podpisanego z wrocławskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrzymujemy najważniejszą arterię komunikacyjną przebiegającą przez całe województwo opolskie – autostradę A-4 na odcinku o długości 88 km. Droga  jest głównym korytarzem transportowym o znaczeniu międzynarodowym przebiegającym z zachodu na wschód.  Prace w ramach umowy polegają na całorocznym kompleksowym utrzymaniu drogi wraz z całą jej infrastrukturą. Podstawowym naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi. W tym celu autostrada jest całodobowo patrolowana, zabezpieczamy darzenia drogowe, usuwamy ich skutki, dokonujemy niezbędnych napraw urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  W sezonie letnim wykonujemy wszelkie prace remontowe i  dbamy o estetykę całego pasa drogowego. W sezonie zimowym naszym głównym zadaniem jest utrzymanie drogi polegające na zapobieganiu, usuwaniu śliskości oraz odśnieżaniu. Jest to szczególnie ważne w okolicach góry Św. Anny gdzie panuje specyficzny mikroklimat.

The Rędziński Bridge is a cable-stayed bridge spanning the Oder river in Wroclaw, Poland. With its pylon reaching a height of 122 m (400 ft) and having a total length of 1.7 km (1.1 mi) it's the tallest and longest bridge in Poland.

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY WROCŁAWIA

Od 2021 roku realizujemy czteroletni kontrakt całorocznego utrzymania Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w ramach którego wykonujemy prace bieżącego i zimowego utrzymania. Utrzymywany odcinek drogi ma 29 km i 8 węzłów gdzie krzyżują się najważniejsze szlaki komunikacyjne dróg A4, A8, S8, S5. Droga przebiega przez 24 obiekty mostowe w tym Most Rędziński nad rzeka Odrą.

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH W REJONACH SŁUPSK I TCZEW

Od lipca 2021 realizujemy dwa pięcioletnie kontrakty w ramach całorocznego  utrzymania dróg zarządzanych przez GDDKiA w Gdańsku w rejonach Słupsk i Tczew na odcinkach o długości ponad 420 km. W ramach kontraktów realizujemy prace związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg takie jak utrzymanie czystości dróg i mostów, remonty nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych i poboczy. Utrzymujemy cały system odwodnienia dróg i mostów oraz oznakowania.

Zajmujemy się również utrzymaniem zieleni i pielęgnacją roślinności. Zbieramy potrąconą zwierzynę oraz zabezpieczamy organizację ruchu przy zdarzeniach drogowych. Wszystko to jest wykonywane dla utrzymania bezpieczeństwa i estetyki powierzonych nam dróg, które to codziennie bez wyjątku patrolujemy w całym zakresie i jesteśmy dostępni w systemie całodobowym.

UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH W REJONACH CHODZIEŻ I NOWY TOMYŚL

W ramach podpisanych w 2019 roku umów wykonujemy zadania, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg w okresie letnim i zimowym. Działania prowadzimy na odcinkach dróg ekspresowych i krajowych o łącznej długości ponad 430 km. Do naszych zadań należy obsługa wypadków i kolizji, naprawa barier energochłonnych, usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego oraz estetyka drogi. W celu należytego utrzymania standardu drogi wykonujemy również remonty nawierzchni dróg, odnawiamy, naprawiamy lub wymieniamy oznakowanie pionowo i poziome. Dzięki odpowiednim procedurą wewnętrznym, stworzyliśmy mobilny system reagowania, aby każdorazowo w wymaganym czasie odpowiednio zadziałać i usunąć zagrożenia na drodze. Fundamentalnym zadaniem jest zimowe utrzymanie dróg, w ramach którego zajmujemy się odśnieżaniem nawierzchni, usuwaniem śliskości na drogach, nawierzchniach chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Kontrakty realizujemy dzięki doświadczonej i wysoce wykwalifikowanej kadrze przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu.

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH W REJONIE NOWY SĄCZ

Zadania związane z całorocznym utrzymaniem dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w Krakowie w  rejonie Nowy Sącz realizujemy od 2014 roku. W ramach letniego i zimowego utrzymania obsługujemy sieć drogową o długości ponad 183 km. Realizujemy zadania remontów nawierzchni i poboczy, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania korpusu drogi i odwodnienia, utrzymania i remontów chodników, estetyki pasa drogowego pasa drogowego czy utrzymania czystości na obiektach inżynierskich. W ramach zimowego utrzymania dróg wykonujemy czynności związane z odśnieżaniem nawierzchni,  usuwaniem śliskości na drogach, nawierzchniach chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Skontaktuj się z nami!