Zarząd

Zespół jest fundamentem naszej firmy, dlatego tak ważne jest, aby tworzyli go ludzie o wysokich kompetencjach i z umiejętnością efektywnej współpracy. Zatrudniamy ponad 300 specjalistów z takich dziedzin jak remonty nawierzchni, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, instalacje elektryczne, instalacje sygnalizacji drogowej, czy inteligentne systemy transportowe. Na czele stoją kompetentni managerowie z bogatym doświadczaniem w sektorze kompleksowego utrzymania dróg.

Piotr Szczecki

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa na Politechnice Wrocławskiej. Swoją karierę w ZABERD rozpoczął w roku 2004. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zakończone sukcesem projekty w zakresie optymalizowania procesów operacyjnych, zwiększenia efektywności transportu oraz podniesienia jakości usług szczególnie w zakresie robot bitumicznych i zimowego utrzymania dróg zaowocowały powołaniem go na Członka Zarządu w roku 2013. Posiada szerokie doświadczenie i kompetencje w zarządzaniu rozproszonymi kontraktami utrzymaniowymi w całym kraju, zarządzaniu logistyką i transportem oraz organizacji i kierowaniu procesami operacyjnych. Znajomość rynku usług utrzymania dróg pozwoliła na wdrażanie skutecznych zmian modelu biznesowego ZABERD we współpracy z Funduszami Private Equity

Grzegorz Senftleben

Z firmą związany od 2005 roku, początkowo odpowiedzialny za zakupy materiałów i usług, w późniejszych okresach aktywnie zaangażowany w strategiczne projekty rozwojowe mające na celu zwiększenie udziału  rynkowego ZABERD. Od 2013 roku Członek Zarządu. Posiada bogate doświadczenie i kompetencje w zakresie budowania i wdrażania strategii i celów sprzedażowych  oraz prowadzenia negocjacji z partnerami biznesowymi. Doskonale zna rynek usług utrzymania dróg i autostrad. Przez ponad 10 lat współpracował z Fuduszami Private Equity. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Piotr Niewiadomski

W firmie ZABERD pracuje od 2010 roku na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami. W roku 2016 został powołany na Członka Zarządu. Wcześniej w latach 2007 - 2010  doświadczenie i kompetencje zdobywał w strukturach finansowych dużej spółki giełdowej z sektora usługowego. Aktywnie zaangażowany w strategiczne projekty rozwojowe firmy w zakresie tworzenia i nadzorowania strategii finansowej oraz pozyskania kapitału. Przez wiele lata współpracował z funduszami Private Equity w zakresie przeprowadzenia transakcji, raportowania i rozwoju Spółki.   Posiada szeroką wiedzę dotyczącą przepisów o rachunkowości, podatkowych, finansowych oraz rynku kapitałowego.  Jest absolwentem Zarządzania Systemami Finansowymi na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Tomasz Michoń

Z firmą związany od 2015 roku, wcześniej Członek Rady Nadzorczej, a od roku 2022 Członek Zarządu ZABERD.  Dysponuje szerokim doświadczeniem z zakresu budowy wartości przedsiębiorstw, przygotowywania i implementacji strategii długoterminowych, przeprowadzania transakcji kapitałowych oraz nadzoru właścicielskiego. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2010 w KPMG w dziale transakcyjnym oraz firmie rodzinnej. W latach 2012 – 2019 zbierał doświadczenia w Funduszu Private Equity Avallon, gdzie odpowiadał za realizację transakcji kapitałowych w sektorach usługowych, detalicznych oraz produkcyjnych. W latach 2019 – 2022 związany był z holdingiem przemysłowym Mangata, gdzie jako Dyrektor ds. Strategii odpowiedzialny był za budowę i wdrożenie strategii długoterminowej spółki portfelowej produkującej armaturę przemysłową. Od ponad 10 lat Członek Rad Nadzorczych oraz wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentem kierunku Business Management na Uniwersytecie Łódzkim.

Skontaktuj się z nami!